Údaje potrebné pre oznámenie škody do poisťovne

V prípade hlásenia poistnej udalosti sú potrebné nasledovné údaje:

  • názov firmy/meno poisteného
  • názov firmy/meno poškodeného
  • dátum vzniku škodovej udalosti
  • miesto vzniku škodovej udalosti
  • kontaktné údaje
  • príčina a popis škody
  • rozsah poškodenia, prípadne zoznam poškodených vecí