Poistenie plavidiel

Napriek tomu že patríme medzi suchozemské krajiny,aj u nás stále viac a viac rastie záujem o rekreačnú a športovú plavbu. Plavba na Jadrane patrí medzi najvyhľadávanejšie rekreačné plavby a s tým spojené poistenie plavidiel.
Chceme vyhovieť všetkým vašim požiadavkám a preto ponúkame taktiež služby aj v poistení plavidiel – jácht, plachetníc, motorových resp. gumených šlnov, ktoré slúžia na individuálnu rekreáciu, prípadne na účasť na interných klubových jachtárskych súťažiach alebo závodoch, nie však na podnikanie.
Taktiež je môžné uzatvoriť aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla.