Dokumenty na stiahnutie

Tlačivo Správa o nehode zodpovedá modelu vytvorenému Európskou asociáciou poisťovní – Comité Européen des Assurances (CEA). Je vytvorené pre uplatnenie nárokov na náhradu škody pri všetkých dopravných nehodách. Slúži k zaznamenaniu skutkového stavu a pre jeho vyplnenie nie je potreba dohody o otázke zavinenia. Môžu byť uvedené aj protichodné výpovede. Ak má aj druhý účastník nehody takéto rovnaké schválené tlačivo, ale v inom jazyku, sú tieto tlačivá rovnaké. Môže si preto jeho obsah bod po bode na základe vlastného tlačiva preložiť. Body v tlačive sú jednotlivo očíslované.

Po vyplnení tlačiva – pri oznámení nehody poisťovni nezabudnite uviesť, kde a kedy by mohlo byť vozidlo obhliadnuté odborníkom z poisťovne alebo zmluvnou spoločnosťou. Tlačivo bezodkladne odovzdajte príslušnej poisťovni.

Oznámenie poškodeného o uplatnení si nároku na náhradu škody z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Oznámenie škodovej udalosti k povinnému poisteniu zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.