R KREDIT, spol. s r.o.
Vysokoškolákov 41
010 08 Žilina

telefón: 041 700 21 08, 041 700 21 09
fax: 041 723 49 52
e-mail: rkredit@rkredit.sk