Vzdelávanie

Organizujeme a zabezpečujeme vzdelávanie zamestnancov v oblasti predchádzania vzniku škôd, zavádzania postupov v prípade ich vzniku od zdokumentovania až po ich prípadné riešenie cez poisťovateľa.
Vaše meno: * povinný údaj
Vaše priezvisko: * povinný údaj
Názov spoločnosti:
Váš e-mail: * povinný údaj
Predmet:
Váša správa: * povinný údaj