Výber poisťovateľa

Organizujeme výber na poistenie rešpektujúc záujmy nášho klienta. Výsledky poskytujú klientovi objektívny obraz o aktuálnych možnostiach poistného trhu spôsoboch poistného riešenia a ich cenovej úrovni. V rámci tejto činnosti definujeme potrebný rozsahy krytia z hľadiska možných rizík, pripravíme podklady pre vypracovanie ponúk poisťovateľmi, vyhodnotíme predložené ponuky na podklade určených kritérií prípadne zabezpečíme vyhotovenie poistných zmlúv s vybraným poisťovateľom.
Vaše meno: * povinný údaj
Vaše priezvisko: * povinný údaj
Názov spoločnosti:
Váš e-mail: * povinný údaj
Predmet:
Váša správa: * povinný údaj