Audit poistenia

Analýza poistnej ochrany spoločnosti je jedným z východiskových bodov pre zistenie rezerv, ktoré môžu byť podkladom k vypracovaniu nového poistného programu podniku.

Pri tejto činnosti preverujeme hlavne účelnosť a úplnosť poistného krytia, právnu čistotu, primeranosť ceny poistenia k danému riziku.
Vaše meno: * povinný údaj
Vaše priezvisko: * povinný údaj
Názov spoločnosti:
Váš e-mail: * povinný údaj
Predmet:
Váša správa: * povinný údaj